Konferencja Naukowego Towarzystwa Fotografii — Akademickie przestrzenie fotografii

W dniach 21-22.10.2019 w siedzibie Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, Al. Marcinkowskiego 29, odbędzie się Konferencja Naukowego Towarzystwa Fotografii: Akademickie przestrzenie fotografii.

Oto harmonogram wydarzenia:

PONIEDZIAŁEK

10:30 – 11:00
rejestracja prelegentów
11:00 Powitanie gości i rozpoczęcie konferencji

Fotografia w nauczaniu artystycznym: historia i teraźniejszość szkolnictwa fotograficznego w Polsce

11:15 Teoria fotografii a praktyka artystyczna i amatorska we Lwowie 1920-1930
Prof. dr hab. Małgorzata Radkiewicz (Instytut Sztuk Audiowizualnych, Uniwersytet Jagielloński)
11:45 Niechciane „Panny Lajkowiczki”. O edukacji fotograficznej kobiet w polskim dwudziestoleciu międzywojennym
dr Weronika Kobylińska-Bunsch (Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet Warszawski)
12:15 Ćwiczenia z fotografii. Nauczanie fotografii na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w latach 50. i 60.
w pracowniach Oskara Hansena, Wojciecha Zamecznika i Jerzego Jarnuszkiewicza
mgr Karolina Puchała-Rojek (Muzeum Narodowe w Warszawie)
12:45 przerwa kawowa
13:00 Fotografia według Witolda Węgrzyna
mgr Anna Polańska (doktorantka Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego, kustosz Biblioteki Akademii
Sztuk Pięknych w Gdańsku)
13:30 20 lat Studium Fotografii ZPAF – między akademizmem a realizacją pasji?
dr Wojciech Sternak (Wydział Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii, Uniwersytet Warszawski)
14:00 dyskusja
14:30 – 15:30 przerwa


Historie i współczesność teorii fotografii


15:30 Psychologiczna teoria prawa jako klucz do rozumienia fotografii. U źródeł myśli Jana Sunderlanda
dr hab. Szymanowicz, prof. UAM (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)
16:00 Fotografia według Urszuli Czartoryskiej: pomiędzy teorią, krytyką i historią medium
dr Kamila Dworniczak (Zakład Teorii Sztuki Instytutu Historii Sztuki, Uniwersytet Warszawski)
16:30 Co nowego w teorii? Przegląd publikacji fotograficznych w Polsce po 2010 roku
dr hab. Marianna Michałowska, prof. UAM (Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)
17:00 przerwa kawowa
17:15 Fotografia chłopska a historia fotografii polskiej. Przypadek fotografii chłopskiej na Podlasiu
mgr Maja Rogala (Instytut Studiów Kulturowych, Uniwersytet w Białymstoku)
17:45 O wystawie „Fotografia chłopów polskich” – przyczynek do rewizji narracji polskiej historii fotografii
dr Dorota Łuczak (Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
18:15 dyskusja
18:45 Fotografia – pytania o medium — pokaz filmu autorstwa prof. zw. Andrzeja Florkowskiego (Katedra Fotografii, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu)
19:15 zakończenie pierwszego dnia obrad

WTOREK

Teoria fotografii w dyskursie naukowym innych dyscyplin wiedzy

9:00 Wokół „spojrzenia turysty”. Fotografia jako metoda badawcza w antropologii turystyki
dr Anna Duda (Instytut Studiów Międzykulturowych, Uniwersytet Jagielloński)
9:30 Fotograficzne albumy Kazimiery Alberti w oparciu o metodę etnoteatru w rozprawie kulturoznawczej
mgr Maciej Dziaczko (doktorant Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach)
10:00 przerwa kawowa
10:15 Status fotografii w podręcznikach szkolnych. Analiza wybranych podręczników do wiedzy o sztuce i wiedzy o kulturze w polskim systemie edukacyjnym
dr Anna M. Zarychta (Katedra Fotografii, Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna w Łodzi)
10:45 Z dziejów podwodnej fotografii. Zarys problematyki
Prof. zw. Marek Sokołowski (Katedra Socjologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
11:15 dyskusja
11:45 – 12:45 przerwa


Praktyka artystyczna vs edukacja: praktyki fotograficzne w kulturze postmedialnej, fotografia w sieci a nowe modele postaw twórczych, sztuka jako dokumentacja, dokumentacja jako sztuka

12:45 Pułapki – Symulacje – Transmisje. Multisensoryczność obrazów technicznych
Prof. zw. Piotr Wołyński (Katedra Fotografii, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu)
13:15 Pobocza edukacji fotograficznej
mgr Marek Noniewicz (Muzeum Fotografii przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy)
13:45 Solarigrafia – 20 lat pewnego eksperymentu
mgr Paweł Kula (Katedra Fotografii, Akademia Sztuki w Szczecinie)
14:15 dyskusja
14:45 oprowadzanie kuratorskie prof. Piotra Wołyńskiego po wystawie Pułapki_Transmisje_Symulacje. Obszary postfotografii
Galeria Miejska Arsenał, Stary Rynek.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *