Walne Zebranie członków Naukowego Towarzystwa Fotografii

W dniu 28 września odbyło się Walne Zebranie członków Naukowego Towarzystwa Fotografii. 

Podczas zebrania głosowano m.in. nad sprawozdaniem finansowym Towarzystwa za 2019 rok.