Seminarium Naukowego Towarzystwa Fotografii — „Cyfrowe publikacje fotograficzne: nowy obszar eksploracji?”

Seminarium Naukowego Towarzystwa Fotografii
„Cyfrowe publikacje fotograficzne: nowy obszar eksploracji?”

16 listopada 2020, godz. 10:00-12:00
Platforma: Google Meet
prowadzący: dr hab. Krzysztof Pijarski, prof. PWSFTviT
goście: Tytus Szabelski, Paweł Starzec

Internet traktujemy zazwyczaj jako przestrzeń wtórną, obszar omówień i dokumentacji, nie jako miejsce realizacji autonomicznych, ambitnych utworów artystycznych. Sytuacja ta wydaje się szczególnie dziwna w przypadku fotografii, medium pozbawionego pojęcia oryginału. Jeśli fotografia może na równych prawach występować pod postacią wystawy i książki, z których obie formy traktujemy jako autonomiczne medium artystyczne, dlaczego tak trudno wyobrazić sobie przestrzeń cyfrową jako takie medium?

Podczas seminarium Krzysztof Pijarski opowie o programie artystyczno-badawczym i celach Pracowni Narracji Interaktywnych vnLabu przy Szkole Filmowej w Łodzi, następnie zaproponuje krótką historię eksperymentów z cyfrową książką fotograficzną, by przejść do współczesnych, bardziej autonomicznych form wykorzystujących fotografię. Przedmiotem wspólnej dyskusji z udziałem artystów będą AMZN Tytusa Szabelskiego (http://AMZN.vnlab.org) i Makeshift Pawła Starca (http://Makeshift.vnlab.org), które na bardzo odmienne sposoby podjęły wyzwanie przestrzeni cyfrowej jako medium artystycznego.

Link do spotkania: https://meet.google.com/kba-ahhq-fsf

INFO PDF: SEMINARIUM LISTOPAD

Krzysztof Pijarski
Artysta posługujący się medium fotografii, Profesor Szkoły Filmowej w Łodzi, historyk sztuki. Stypendysta m.in. Fulbrighta na Johns Hopkins University w Baltimore (2009-2010), Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Shpilman Institute of Photography; kierownik i wykonawca grantów Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Dąży do wypracowania przekonujących wizualnych form myślenia. Jako artysta skupia się na estetycznym – to znaczy zmysłowym – wymiarze tego, co poznawcze, polityczne, etyczne, tworząc wizualne archeologie instytucji i dyskursów, biografie ludzi i rzeczy. Autor monografii poświęconej modernizmowi widzianemu przez pryzmat Michaela Frieda oraz fotografii jako technologii, która całkowicie zmieniła nasze rozumienie sztuki (Archeologia modernizmu. Michael Fried i nowoczesne doświadczenie sztuki, Wydawnictwo Szkoły Filmowej w Łodzi, 2017) oraz (Po)Nowoczesne losy obrazów. Allan Sekula / Thomas Struth (2013). Redaktor tomów Object Lessons: Zofia Rydet’s „Sociological Record” (2017) i Archiwum jako projekt (2011). W roku 2010 nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego ukazała się antologia tekstów Allana Sekuli w jego przekładzie. Uczestnik PLAT(T)FORM 2012 w Fotomuseum Winterthur. Jego projekt Żywoty nieświętych został zaprezentowany w C/O Berlin. Redaktor „Widoku”, Kierownik Laboratorium Narracji Wizualnych (vnLab) przy Szkole Filmowej w Łodzi.

Paweł Starzec
Fotograf, socjolog, dziennikarz i pracownik edukacji. Autor realizacji dokumentalnych, skoncentrowany na zagadnieniach powiązań między przestrzeniami i ich kontekstem i znaczeniem, oraz wizualizowania szerszych procesów i zjawisk przez ich peryferia. Socjolog wizualny, skupiający się na polu współczesnych ikonografii, wizualnej pamięci zbiorowej i narracji wizualnych. Twórca szeregu programów edukacji artystycznej, wykładowca i nauczyciel, współzałożyciel fundacji Papier Bije Kamień i kolektywu twórców Azimuth Press. Student Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego (Ph. D.), oraz Institutu Tvůrčí Fotografie FPF SU w Opawie (McA). Artysta dźwiękowy i muzyk, obecnie współtworzy projekt Mazut. Entuzjasta zinów i kultury DIY. Urodzony 17.11.1992 we Wrocławiu, mieszka i pracuje w Warszawie.

Tytus Szabelski
Rocznik 1991, fotograf i artysta wizualny. Absolwent dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz fotografii na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu, obecnie doktorant tej uczelni. Współpracował z toruńskim Centrum Sztuki Współczesnej, Galerią Miłość oraz „Krytyką Polityczną”, członek toruńskiej Grupy nad Wisłą. Dwukrotny laureat stypendium miasta Torunia w dziedzinie kultury (2012 i 2016), finalista ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów na najlepszy dyplom artystyczny (m. in. Najlepsze dyplomy ASP 2016 w Gdańsku oraz StartPoint Prize 2016 w Pradze). Laureat stypendium pamięci Konrada Pustoły dla fotografa zaangażowanego społecznie (2017), uczestnik programu dla młodych fotografów i kuratorów Parallel – European Photo Based Platform (2019–2020). Nominowany przez twórczynie programu „Radiowy Dom Kultury” do tytułu Kulturysty Roku 2019. Był redaktorem internetowego magazynu o współczesnej fotografii „Magenta”, obecnie pracuje nad naukowym magazynem artystycznym „Postmedium”.