Seminarium dotyczące zdalnych form kształcenia artystycznego w zakresie fotografii przeniesione na styczeń

Z uwagi na zaistniałe trudności terminowe, seminarium zaplanowane początkowo na 14.12.2020 zmuszeni jesteśmy przełożyć na styczeń. Nadal zachęcamy do czynnego udziału w tym spotkaniu i liczymy na Państwa uczestnictwo. 

Proponujemy kilka zagadnień do dyskusji:

 • kształcenie zdalne:
  • jako próba przeniesienia dotychczasowych form współpracy w przestrzeń wirtualną
  • jako próba znalezienia nowej, częściowo odmiennej formy zajęć i (ewentualne) wynikające z niej modyfikacje programów kształcenia 
 • wystawy i projekty internetowe:
  • popularne platformy online
  • wirtualna przestrzeń wykreowana vs wybrana spośród istniejących galerii
  • wystawy w przestrzeniach galerii „stacjonarnych” z towarzyszącymi wydarzeniami online
  • archiwizacja, udostępnianie
  • case studies: wybrane wystawy / obrony dyplomów / projekty w pracowniach – gdzie formuła zdalna wniosła nowe możliwości artystyczne, realizacyjne, itp.
  • cyfrowe publikacje
 • formy aktywizacji studentów: projekty instytucjonalne, współpraca międzyuczelniana
 • VR – potencjalne przestrzenie działań wirtualnych
 • działania warsztatowe (case studies):
  • mailart, działania performatywne
  • praca z materiałami wizualnymi dostępnym w sieci, archiwami, narzędziami takimi jak google street view itp.

Tych z Państwa, którzy chcieliby włączyć się do udziału z krótkim komentarzem/prezentacją bardzo prosimy o kontakt. Z uwagi na poruszaną problematykę, do udziału zapraszamy także Państwa studentów – z głosem w dyskusji, która, mamy nadzieję, wniesie nowe rozwiązania w omawianym zakresie i przyczyni się do współpracy różnych środowisk akademickich.

Zarząd NTF