Seminarium Naukowego Towarzystwa Fotografii „Flusser po latach”

Seminarium Naukowego Towarzystwa Fotografii „Flusser po latach” 10 maja 2021, godz. 10:00-12:00

prowadzenie:  dr hab. Marianna Michałowska, prof. UAM
goście:  dr hab. Piotr Celiński, prof. UMCS prof. dr hab. Jan P. Hudzik, dr Marcin Sanakiewicz, dr Przemysław Wiatr

W ubiegłym roku minęło 100 lat od urodzin i niemal 30 od śmierci wybitnego filozofa, teoretyka obrazu i pisma Viléma Flussera. W latach 90. XX wieku, kiedy opublikowano w Polsce pierwsze przekłady jego tekstów, powiązano go przede wszystkim z fotografią za sprawą książki „Ku filozofii fotografii” i to tutaj – w obszarze praktyk fotograficznych, jego teoria odcisnęła piętno. Jednak refleksja Flussera odnosiła się do szerszego pola kultury. Interesowało go to wszystko, co przeobrażało funkcjonowanie jednostki ludzkiej w technologicznym świecie. Pisał o problemach projektowania, migracjach, trudnościach w przekładzie.

Podczas seminarium, zainspirowanego najnowszą publikacją „Vilém Flusser i kultura mediów. O dialogi miedzy słowem, pismem i obrazem” będziemy rozmawiać przede wszystkim o wpływie filozofii mediów na sztukę. Zastanowimy się, na ile przedstawiona przez Flussera wizja rozwoju mediów i ich oddziaływania na współczesnych odbiorców się sprawdziła? Gdzie we współczesnych praktykach bio-artowych, a także w badaniach z nurtu sound studies pobrzmiewa echo konceptów filozofa? I wreszcie, czy filozofia może inspirować artystów? 

Autor plakatu: Robert Sawa