Natalia Lach-Lachowicz (1937-2022)

Z żalem przyjęliśmy wiadomość o odejściu wybitnej artystki Natalii Lach-Lachowicz. Znana jako Natalia LL, od lat 60-tych tworzyła fotografie, instalacje, filmy eksperymentalne i performanse. Współtworzyła grupę Permafo (1970-1981) zajmującą się sztuką ...