Seminaria — listopad i grudzień 2020

Szanowni Państwo, 

nawiązując do wcześniejszych propozycji zapraszamy Państwa na pierwsze zdalne seminarium, które poprowadzi prof. PWSFTviT dr hab. Krzysztof Pijarski. Seminarium pod nazwą „Cyfrowe publikacje fotograficzne: nowy obszar eksploracji?”odbędzie się w trybie zdalnym, za pośrednictwem platformy Google Meet, w poniedziałek, 16 listopada o godzinie 10:00. 

Podczas seminarium Krzysztof Pijarski opowie o programie artystyczno-badawczym i celach Pracowni Narracji Interaktywnych vnLabu przy Szkole Filmowej w Łodzi, następnie zaproponuje krótką historię eksperymentów z cyfrową książką fotograficzną, by przejść do współczesnych, bardziej autonomicznych form wykorzystujących fotografię. Przedmiotem wspólnej dyskusji z udziałem artystów będą AMZN Tytusa Szabelskiego (http://AMZN.vnlab.org) i Makeshift Pawła Starca (http://Makeshift.vnlab.org), które na bardzo odmienne sposoby podjęły wyzwanie przestrzeni cyfrowej jako medium artystycznego.
Pozostałe szczegóły znajdują się w załączniku oraz na stronie internetowej NTF. Link do spotkania: https://meet.google.com/kba-ahhq-fsf

Pragniemy także zaprosić Państwa do czynnego udziału w seminarium grudniowym, dotyczącym zdalnych form kształcenia artystycznego w zakresie fotografii i mediów pokrewnych. Licząc na Państwa uczestnictwo, proponujemy kilka zagadnień do dyskusji:

 • kształcenie zdalne:
  • jako próba przeniesienia dotychczasowych form współpracy w przestrzeń wirtualną
  • jako próba znalezienia nowej, częściowo odmiennej formy zajęć i (ewentualne) wynikające z niej modyfikacje programów kształcenia 
 • wystawy i projekty internetowe:
  • popularne platformy online
  • wirtualna przestrzeń wykreowana vs wybrana spośród istniejących galerii
  • wystawy w przestrzeniach galerii „stacjonarnych” z towarzyszącymi wydarzeniami online
  • archiwizacja, udostępnianie
  • case studies: wybrane wystawy / obrony dyplomów / projekty w pracowniach – gdzie formuła zdalna wniosła nowe możliwości artystyczne, realizacyjne, itp.
  • cyfrowe publikacje
 • formy aktywizacji studentów: projekty instytucjonalne, współpraca międzyuczelniana
 • VR – potencjalne przestrzenie działań wirtualnych
 • działania warsztatowe (case studies):
  • mailart, działania performatywne
  • praca z materiałami wizualnymi dostępnym w sieci, archiwami, narzędziami takimi jak google street view itp.

Seminarium planowane jest na 14 grudnia br., godz. 10:00. Tych z Państwa, którzy chcieliby włączyć się do udziału z krótkim komentarzem/prezentacją bardzo prosimy o kontakt. Z uwagi na poruszaną problematykę, do udziału zapraszamy także Państwa studentów – z głosem w dyskusji, która, mamy nadzieję, wniesie nowe rozwiązania w omawianym zakresie i przyczyni się do współpracy różnych środowisk akademickich.

Zarząd NTF