Fotografia jako medium, intermedium, postmedium 1839 – 2019

Nakładem Wydawnictwa Naukowego „Śląsk” ukazała się publikacja Fotografia jako medium, intermedium, postmedium 1839 – 2019, zawierająca między innymi teksty czterech członków naszego Towarzystwa:

Piotr Wołyński: Stefan Wojnecki – droga do fotografii intermedialnej
Zbigniew Tomaszczuk: Estetyka usterki
Lech Lechowicz: Od multimedialności do postmedialności. Kilka uwag terminologiczno-historycznych dotyczących praktyk obrazowania
Wojciech Sternak: Hipermodalność fotografii – niedokończony projekt medium

„Dynamiczny rozwój technologii cyfrowej przyczynia się do szeregu przemian w odniesieniu do medium fotografii, które obserwujemy w pierwszej dekadzie XXI wieku. Fotografia analogowa (konwencjonalna, chemiczna, srebrowa), medium obiektywnej rejestracji i odwzorowywania świata, jest zastępowana przez fotografię cyfrową, która daje możliwości wizualizacji wyobraźni człowieka, wymyślanych koncepcji i scenariuszy. Miejsce i przedłużenie aparatu fotograficznego coraz częściej zajmuje komputer wraz z cyfrowym instrumentarium umożliwiając dowolne kształtowanie wizualnych przestrzeni.

[…]

Niniejsza publikacja została zainspirowana i powstała jako trwały ślad namysłu nad medium fotografii w kontekście obchodów jubileuszu 180 lat istnienia medium fotografii (1839-2019). Mam nadzieję, że pozycja przyczyni się do pogłębienia świadomości dotyczącej społecznej roli i znaczenia medium fotografii jako uniwersalnego języka współczesnej kultury”.