Konferencja — zaproszenie do udziału

W roku 2019 w ramach Naukowego Towarzystwa Fotografii zaprosiliśmy do refleksji nad „Akademickimi przestrzeniami fotografii”. Zastanawialiśmy się wówczas przede wszystkim nad historią edukacji fotograficznej w szkolnictwie wyższym. Tym razem proponujemy przyjrzenie się współczesności nauczania fotografii. Szczególną rolę odgrywa w nich praktyka artystyczna. Czy sztuki-fotografii można nauczyć? A może fotografia sama jest  narzędziem przekazywania wiedzy i umiejętności poruszania się w dzisiejszym świecie? Jak wykształcić u słuchaczy i słuchaczek kompetencje formułowania komunikatów wizualnych i ich dekodowania? Wreszcie, jakie metody i techniki stosujemy, by przekazywać wiedzę i umiejętności fotograficzne? 

Zależy nam, by podczas konferencji wybrzmiał nie tylko głos akademików, lecz także studentek i studentów, prezentujących własne dokonania. Fotografia, a może po prostu zdjęcia, mogą stać się pretekstem do spotkania różnych pokoleń i szkół fotograficznych.

Zapraszamy do zgłaszania wystąpień — szczegóły w załączniku.