Publikacja „Akademickie przestrzenie fotografii” (2022)

Akademickie przestrzenie fotografii

Redakcja:
Jarosław Klupś
Marianna Michałowska
Maciej Szymanowicz

Recenzenci:
Andrzej Saj
Zbigniew Tomaszczuk

Projekt graficzny i skład:
Marcin Czerkasow

Dokumentacja fotograficzna wystaw:
Zachar Szerstobitow

Korekta:
Bożena Kapusta

Wydawca:
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Nakład: 400 egz.
Ilość stron: 260
Format: 175x250mm
ISBN 978-83-66608-55-9

Publikacja dofinansowana z funduszy Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi

Na okładce i stronach tytułowych wykorzystano pracę Stefana Wojneckiego pt. „Oko Bronisława Preibisza” (2002)