Aktualności

Walne Zebranie Członków NTF

Szanowni Państwo,  informujemy, że 27 czerwca, o godz. 14:00, w Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu odbędzie się Walne Zebranie Członków NTF, podczas którego głosować będziemy w sprawie akceptacji raportu finansowego oraz udzielenia absolutorium ...

Stefan Wojnecki — nowe konteksty, odczytania, interpretacje | KONFERENCJA

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w kolejnej konferencji organizowanej przez Naukowe Towarzystwo Fotografii. Z uwagi na odejście Profesora Wojneckiego, oraz nadanie Towarzystwu Jego imienia, proponujemy poszerzony namysł nad Jego dorobkiem: Stefan Wojnecki ...

Konferencja „Fotografia wobec konfliktu” pod patronatem Naukowego Towarzystwa Fotografii | 25–26/05/23, Warszawa

Dla organizacji patronackich, czyli również dla członków NTF, przewidziane jest 10% zniżki od opłaty ...

Prof. Stefan Wojnecki (1929-2023)

Z żalem informujemy, że odszedł nasz wybitny mentor, twórca studiów w zakresie fotografii w poznańskim Uniwersytecie Artystycznym, wspaniały artysta, wyjątkowy człowiek, przyjaciel. Profesor Stefan Wojnecki. Pogrzeb Profesora Wojneckiego odbędzie się ...

Walne zebranie Wyborcze członków NTF | 10.01.23

W dniu 10 stycznia 2023 roku zapraszamy na Walne Zebranie Wyborcze Członków Naukowego Towarzystwa Fotografii, które odbędzie się w Poznaniu, na Wydziale Fotografii Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz, o godzinie 12:00. Podczas spotkania ...

Publikacja „Akademickie przestrzenie fotografii” (2022)

Akademickie przestrzenie fotografii Redakcja:Jarosław KlupśMarianna MichałowskaMaciej Szymanowicz Recenzenci:Andrzej Saj Zbigniew Tomaszczuk Projekt graficzny i skład:Marcin Czerkasow Dokumentacja fotograficzna wystaw:Zachar ...