Naukowe Towarzystwo Fotografii im. Stefana Wojneckiego powstało w 1999 roku z inicjatywy prof. Stefana Wojneckiego. Powołanie Towarzystwa wynikało z potrzeby integracji rozproszonych środowisk podejmujących namysł nad fotografią: pedagogów, muzealników, kuratorów wystaw oraz badaczy reprezentujących różne dyscypliny naukowe. Do dzisiaj pełni ono rolę platformy służącej wymianie myśli i doświadczeń specjalistów funkcjonujących w różnych ośrodkach. Naczelną misję Towarzystwa dopełniają jego inne cele statutowe: prowadzenie i inspirowanie prac badawczych nad fotografią oraz mediami pokrewnymi, a także krzewienie wiedzy na jej temat w Polsce i poza granicami kraju. Podstawową formą działalności jest organizacja sympozjów i konferencji naukowych również o charakterze międzynarodowym oraz prowadzenie działalności wydawniczej i wystawienniczej. Towarzystwo aktywnie upowszechnia i promuje osiągnięcia naukowe i artystyczne swoich członków oraz udziela im wsparcia w pozyskiwaniu środków na realizację działań mieszczących się w obrębie celów statutowych. Dodatkowo, współpracując z Biblioteką Wydziału Fotografii Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, gromadzi materiały archiwalne dotyczące historii fotografii.

Siedzibą Towarzystwa jest Wydział Fotografii Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

Wysokość składek członkowskich wynosi 150 pln (rocznie).


Członkowie NTF:

dr hab. Krzysztof Baranowski, prof. UAP
prof. dr hab. Andrzej Bator
mgr Manfred Bator
mgr Paweł Bąkowski
Wojciech Beszterda, Galeria MS przy Muzeum Stanisława Staszica w Pile
mgr Paweł Bownik
dr Michał Bugalski
prof. dr hab. Piotr Chojnacki
dr Agata Ciastoń
mgr Marcin Czerkasow
dr hab. Sławomir Decyk, prof. UAP
dr Kamila Dworniczak
prof. dr hab. Andrzej Florkowski
prof. dr hab. Izabella Gustowska
dr Witold Kanicki
dr Anna Kędziora
mgr Mateusz Kiszka
dr hab. Jarosław Klupś, prof. UAP
dr Kamila Kobierzyńska
dr Weronika Kobylińska-Bunch
dr hab. Leszek Krutulski
mgr Paweł Kula
dr Lech Lechowicz
mgr Marian Łazarski
dr Dorota Łuczak
mgr Kamil Macioł
dr Ewa Martyniszyn
dr Adam Mazur
dr hab. Marianna Michałowska, prof. UAM
mgr Marek Noniewicz
dr hab. Piotr Nowak
dr Igor Omulecki, Akademia Sztuki w Szczecinie
dr hab. Krzysztof Pijarski, prof. PWSFTviT
dr hab. Jerzy Piwowarski, prof. UJD
mgr Aneta Potaś
dr Anna Polańska
prof. dr hab. Grzegorz Przyborek
dr Andrzej Saj
mgr Małgorzata Santarek
dr Adam Sobota
dr hab. Wojciech Sternak
mgr Jadwiga Subczyńska
mgr Zachar Szerstobitow
dr Agata Szuba
dr hab. Maciej Szymanowicz, prof. UAM
dr hab. Zbigniew Tomaszczuk, prof. ASP
prof. dr hab. Piotr Wołyński
dr hab. Zbigniew Zegan
mgr Igor Zieliński
dr hab. Aleksander Żakowicz, prof. UŚ

Byli członkowie Towarzystwa:

prof. zw. dr hab. Stefan Wojnecki  (zm. 2023)
prof. dr hab. Stefan Czyżewski (zm. 2023)
prof. dr hab. Wiesław Hudon (zm. 2021)
prof. dr hab. Witold Przymuszała (zm. 2021)
prof. dr hab. Alicja Kępińska (zm. 2019)
prof. dr hab. Wojciech Muller (zm. 2018)
prof. dr hab. Jolanta Dąbkowska-Zydroń (zm. 2017)
Jerzy Lewczyński (zm. 2014)
prof. dr hab. Jan Berdyszak (zm. 2014)
Zbigniew Grzegorski (zm. 2006)