ZARZĄD:
Prezes: dr hab. Maciej Szymanowicz, prof. UAM 
Wiceprezes: dr hab. Jarosław Klupś, prof. UAP
Skarbnik: dr Kamila Kobierzyńska
Sekretarz: mgr Paweł Kula
Członek zarządu: dr hab. Krzysztof Pijarski, prof. PWSFTviT

KOMISJA REWIZYJNA:
Przewodniczący: dr Lech Lechowicz
Zastępca przewodniczącego: dr Adam Sobota
Sekretarz: dr Michał Bugalski

SĄD KOLEŻEŃSKI:
Przewodniczący: prof. dr hab. Piotr Chojnacki
Zastępca przewodniczącego: Marek Noniewicz
Sekretarz: dr Agata Ciastoń
Członek: dr Agata Szuba

———————————————————————————————————

PREZES

Prof. UAM dr hab. Maciej Szymanowicz | historyk sztuki specjalizujący się w historii fotografii. Studia magisterskie i doktoranckie odbył w Instytucie Historii Sztuki UAM. Pracę doktorską obronił w 2004 roku, stopień doktora habilitowanego został mu nadany uchwałą Rady Wydziału Historycznego UAM w 2016 roku. Od stycznia 2005 do lipca 2010 roku był kierownikiem Galerii Fotografii „pf” w Poznaniu, gdzie jako kurator przygotował ok. 50 wystaw. W latach 2005-2015 był członkiem rady programowej Biennale Fotografii w Poznaniu. Współpracował z wieloma instytucjami: Muzeum Narodowym w Warszawie przy organizacji wystawy Jana Bułhaka (2006), National Gallery of Art  w Waszyngtonie przy wystawie: „Foto: Modernity in Central Europe, 1918-1945” (2007), The Museum of Modern Art w Nowym Jorku przy projekcie „OBJECT: PHOTO. Modern Photographs. The Thomas Walther Collection 1909–1949” (2013-2014) oraz z Herder-Institut w Marburgu przy opracowywaniu spuścizny po Ernście Stewnerze (2014). Publikował swoje teksty w licznych książkach i czasopismach m.in.: „Kwartalniku Fotografia”, którego był stałym współpracownikiem. Obecnie koncentruje swoją uwagę na historii teorii fotografii w związku z udziałem w grancie pt. Polscy fotografowie, krytycy i teoretycy o fotografii 1839-1989 (realizowany w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. Narodowy Program Rozwoju Humanistyki) oraz na badaniach dotyczących polskiej fotografii reklamowej w XX wieku.

Lista publikacji:

a.) Książki

 • Kućko, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wlkp. 2008
 • Ireneusz Zjeżdżałka. Fotografie (redakcja), Wydawnictwo Kropka, Września 2009
 • Zaburzona epoka. Polska fotografia artystyczna w latach 1945-1955, Wydawnictwo Naukowe UAM, 2016
 • Edukacyjny potencjał fotografii (red. Maciej Szymanowicz, Justyna Ryczek, Marianna Michałowska), „Zeszyty Artystyczne”, tom 30, 2017


b.) Wybrane artykuły

 • Pomiędzy Wilnem a Czombrowem. Mickiewiczowski ślad w twórczości Jana Bułhaka, w: Punkt widzenia. Fotografia miasta, red. M. Janczyk, I. Święch,  Muzeum Historii Fotografii, Kraków 2004
 • Topografia miasta. O przedwojennych zdjęciach Poznania, „Kwartalnik Fotografia”, 2005, nr 17
 • O sanacyjnej propagandzie i heroizmie sportu, w: Przestrzenie fotografii. Antologia tekstów, red. K. Makowski, T. Ferenc, Galeria f5 & Księgarnia fotograficzna, Łódź 2005
 • Pomiędzy fotografią a malarstwem. O współpracy Jana Bułhaka z Ferdynandem Ruszczycem,  „Rocznik Historii Sztuki”, 2006, tom XXXI
 • Topografia sukcesu,  „Artium Quaestiones”, 2006, tom XVII
 • W kręgu fotografii piktorialnej. O teoretycznym aspekcie twórczości Jana Bułhaka, w: Jan Bułhak. Fotografik, red. M. Plater-Zyberk, Katalog wystawy, Muzeum Narodowe w Warszawie, 2007
 • Antoni Wieczorek – photographer of the turning point. Comments on Polish photography of the 1930s.  w: “History of Photography”, 2008, vol. 32
 • Wokół Léonarda Misonne`a. Uwagi na marginesie wystawy, „Kwartalnik Fotografia”, 2008, nr 26-27
 • Polski piktorializm pomiędzy estetyką Fotoklubu Paryskiego a językiem Nowej Fotografii, w: Fotografia od dagerotypu do galerii Hybrydy, red. D. Jackiewicz, Warszawa 2008
 • O twórczości Andrzeja Jerzego Lecha w kontekście polskiej fotografii lat 30. i 40. XX wieku, w: Andrzej Jerzy Lech. Cytaty z jednej rzeczywistości. Fotografie z lat 1979-2010, red. K. Jurecki i M. Świątczak, Łódzki Dom Kultury, Łódź 2011
 • Duma i fotografia. O światopoglądowych podstawach polskiej fotografii artystycznej lat 30. XX wieku, w: Zofia Chomętowska. Polska w podróży, red. K. Ziębińska-Lewandowska, K. Puchała-Rojek, Fundacja Archeologia Fotografii, Warszawa 2013
 • In the Private Sphere: The Photographic Work of Stanisław Ignacy Witkiewicz, tekst udostępniony jesienią 2014 roku na stronie The Museum of Modern Art w Nowym Jorku
 • Dialoge eines Fotografen. Die ästhetischen Rahmenbedingungen des Werks Ernst Stewners, w: Ernst Stewner-ein deutsche Fotograf in Polen, red. D. Popp, P. Korduba, Verlag Herder-Institut, Marburg 2014
 • Odkrywanie terytoriów. Fotograficzne objazdy Mieczysława Orłowicza po Ziemiach Odzyskanych, w: Zaraz po wojnie, red. J. Kordjak, A. Szewczyk, Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa 2015
 • W poszukiwaniu „narodowości w fotografice”, „Artium Quaestiones”, 2017, tom XXVIII
 • Dyskurs pamięci, w: Leszek Żurek. Lutry. Dokument wyobrażony, red. M. Taraszkiewicz-Zwolicka, Muzeum Narodowe w Gdańsku, 2017
 • Oko architekta. O twórczości fotograficznej Ildefonsa Bańkowskiego, w: Czarno-biały świat lat 60. w fotografii Ildefonsa Bańkowskiego , red. A. Gorzaniak, B. Bańkowska, Galeria Miejska BWA w Bydgoszczy, 2017
 • Die Ikonographie der „Wiedergewonnenen Gebiete” im Wochenmagazin Przekrój von 1945-1955, w: Erweiterung des Horizonts. Fotoreportage in Polen im 20. Jahrhundert, red. I. Kurz, R. Makarska, S. Schahadat, M. Wach, Wallstein Verlag, Göttingen 2018
 • Wileńskie inspiracje. O jednym z aspektów twórczości Jana Bułhaka, w: Jan Bułhak. Wilno i wileńszczyzna w obrazach fotograficznych Jana Bułhaka, red. M. Taraszkiewicz-Zwolicka,Muzeum Narodowe w Gdańsku, 2018

————————————————————————————————————

WICEPREZES

Prof. UAP dr hab. Jarosław Klupś | urodzony w 1978r. w Lesznie, absolwent fotografii w poznańskiej ASP (2000-2005), profesor na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Autor i uczestnik wystaw m.in. w Bostonie, Sydney, Pittsburghu, Bratysławie i Mińsku. Wśród jego prac, często nawiązujących do historii i tożsamości medium fotografii, znajdują się zdjęcia, instalacje site-specific oraz obiekty. Zafascynowany procesami powstawania i rejestracji obrazu fotograficznego, tworzy prace oparte na naukowo-technicznym potencjale fotografii. Używa historycznych procesów fotograficznych, w tym także najstarszego z nich – dagerotypii, często sięga do zjawisk pokrewnych powstawaniu fotografii, takich jak światłoczułość, camera obscura, projekcje itp.

Prace Jarosława Klupsia znajdują się w zbiorach m.in. Muzeum Louisa Daguerre’a (Musee Adrien Mentienne,) w Bry-Sur-Marne (Francja), Muzeum Narodowego w Poznaniu i New Mexico History Museum w Santa Fe (USA).

Klupś bada pierwotne formy fotograficznego obrazowania. W 2004 roku w celu realizacji pracy pt. „Odbicia” odtworzył proces dagerotypii, a następnie inne procesy historyczne. Jest autorem wystąpień, tekstów i warsztatów z zakresu historycznych procesów fotografii. W swoich działaniach często stosuje samodzielnie budowane kamery, obiektywy i inne akcesoria. W 2009 roku wziął udział w wystawie „Heritages de Daguerre”, zorganizowanej w dawnej rezydencji Louisa Daguerre’a, w Bry-sur-Marne i dedykowanej twórcy dagerotypii. W 2013 razem z Markiem Noniewiczem był kuratorem wystawy “Stan rzeczy”, odbywającej się w programie głównym Biennale Fotografii w Poznaniu, z udziałem m.in. Dana Estabrooka, Marka i France Ostermanów, Jessici Ferguson i Alana Greene’a.

Jego prace i teksty publikowano w książkach „Poetics of Light” Erica Rennera i Nancy Spencer (New Mexico Museum of History 2013), „Pinhole Photography“ Erica Rennera (Focal Press 2009) i w „Odwzajemnionym spojrzeniu” Zbigniewa Tomaszczuka (2004) oraz w wielu katalogach i magazynach. Pierwszą monografię Jarosława Klupsia wydała w 2013 roku Galeria MBWA w Lesznie pt. „Jarosław Klupś, Photography is photography. Między egzekucją a reprezentacją”.

Istotnym obszarem aktywności Klupsia jest działalność dydaktyczna. Jest kierownikiem Katedry Fotografii Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, gdzie prowadzi II Pracownię fotografii. Jest twórcą i redaktorem prowadzącym COMO Magazine, kuratorem wystaw, koordynuje liczne warsztaty, plenery i wyjazdy z udziałem studentów, pedagogów i poznańskiego środowiska fotograficznego. W 2013 roku utworzył w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu autorską pracownię fotografii, popularyzującą historyczne procesy fotograficzne. Od 2017 organizuje coroczne przeglądy książek fotograficznych “Booki. Studying Photobooks”.

jaroslawklups.pl

————————————————————————————————————

SKARBNICZKA

Dr Kamila Kobierzyńska | Mieszka i pracuje w Poznaniu. Od 2014 roku współtworzy Pracownię Obrazów Utajonych na Wydziale Fotografii Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu oraz prowadzi Pracownię Fotografii w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Studiowała rejestrację filmową i telewizyjną w Instytucie Twórczej Fotografii na Uniwersytecie Śląskim w Opawie oraz fotografię na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Od 2018 roku członkini zarządu Naukowego Towarzystwa Fotografii. W 2021 roku zrealizowała projekt doktorski „Kiedy kwitną wiśnie. Postpamięć i transmisja traumy”. Głównym polem jej zainteresowań jest pojęcie indywidualnej pamięci, postpamięć pokoleń, ich tożsamość. Tworzy używając szeroko pojętej materii fotografii oraz jej kulturowych znaczeń, realizuje obiekty site-specific, sytuacje z udziałem publiczności, a także zjawiska efemeryczne i ledwie zauważalne.

————————————————————————————————————

SEKRETARZ

Mgr Paweł Kula
| ur. 1976 w Szczecinie. Artysta wizualny i fotograf. Konstruuje archaiczne zabawki optyczne, pracuje z naturalnymi materiałami światłoczułymi inspirując się korzeniami wynalazku fotografii. Interesują go błędy procesów fotograficznych, obrazy znalezione i nie dające się utrwalić oraz techniki bezkamerowe. Jest współtwórcą techniki solarigrafii (wraz ze Sławomirem Decykiem i Diego Lopez Calvinem).

Projektuje działania edukacyjne dla instytucji kultury, szkół i galerii wykorzystujące język fotografii oraz elementy innych sztuk wizualnych. Należy do zespołu Latających Animatorów Kultury Towarzystwa Inicjatyw Twórczych ę w Warszawie. Współtwórca (wraz z Marią Stafyniak) Stowarzyszenia Oswajanie Sztuki oraz Rezerwatu Idei — inicjatyw edukacyjnych, których celem jest demokratyzacja kreatywności. Pracuje na Wydziale Malarstwa i Nowych Mediów Akademii Sztuki w Szczecinie (obecnie wraz z Igorem Omuleckim prowadzi Pracownię Fotografii Kreacyjnej i Fotomediów). Jego prace znajdują się kolekcji „Zachęty Sztuki Współczesnej” oraz Muzeum Narodowego w Szczecinie, a także w kilku zbiorach prywatnych. Ukończył studia fotograficzne na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Artystyczny) w 2004 roku.

————————————————————————————————————

CZŁONEK ZARZĄDU

Prof. PWSFTviT dr hab.
Krzysztof Pijarski | ur. 1980, mieszka w Warszawie. Artysta posługujący się medium fotografii, profesor w łódzkiej Szkole Filmowej, historyk sztuki. Stypendysta m.in. Fulbrighta na Johns Hopkins University w Baltimore (2009-2010), Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Shpilman Institute of Photography; kierownik i wykonawca grantów Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

Dąży do wypracowania przekonujących wizualnych form myślenia. Jako artysta skupia się na estetycznym – to znaczy zmysłowym – wymiarze tego, co poznawcze, polityczne, etyczne, tworząc wizualne archeologie instytucji i dyskursów, biografie ludzi i rzeczy.

Autor monografii poświęconej modernizmowi widzianemu przez pryzmat figury Michaela Frieda oraz fotografii jako technologii, która całkowicie zmieniła nasze rozumienie sztuki (Archeologia modernizmu. Michael Fried i nowoczesne doświadczenie sztuki, Wydawnictwo Szkoły Filmowej w Łodzi, 2017) oraz (Po)Nowoczesne losy obrazów. Allan Sekula / Thomas Struth (2013). Redaktor tomów Object Lessons: Zofia Rydet’s „Sociological Record” (2017) i Archiwum jako projekt (2011). W roku 2010 nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego ukazała się antologia tekstów Allana Sekuli w jego przekładzie.

Uczestnik PLAT(T)FORM 2012 w Fotomuseum Winterthur. Jego projekt Żywoty nieświętych został zaprezentowany w C/O Berlin. Redaktor „Widoku”.

www.pijarski.art.pl

————————————————————————————————————