ZARZĄD:
Prezes: dr hab. Maciej Szymanowicz, prof. UAM 
Wiceprezes: dr hab. Jarosław Klupś, prof. UAP
Skarbnik: mgr Marcin Czerkasow
Sekretarz: dr Kamila Kobierzyńska
Członek zarządu: mgr Paweł Kula

KOMISJA REWIZYJNA:
Przewodniczący: dr Lech Lechowicz
Zastępca przewodniczącego: dr Adam Sobota
Sekretarz: dr Michał Bugalski

SĄD KOLEŻEŃSKI:
Przewodniczący: prof. dr hab. Piotr Chojnacki
Zastępca przewodniczącego: dr hab. Wojciech Sternak
Sekretarz: mgr Zachar Szerstobitow
Członek: mgr Marek Noniewicz
Członek: mgr Jadwiga Subczyńska

———————————————————————————————————

PREZES

Prof. UAM dr hab. Maciej Szymanowicz | historyk sztuki specjalizujący się w historii fotografii. Studia magisterskie i doktoranckie odbył w Instytucie Historii Sztuki UAM. Pracę doktorską obronił w 2004 roku, stopień doktora habilitowanego został mu nadany uchwałą Rady Wydziału Historycznego UAM w 2016 roku. Od stycznia 2005 do lipca 2010 roku był kierownikiem Galerii Fotografii „pf” w Poznaniu, gdzie jako kurator przygotował ok. 50 wystaw. W latach 2005-2015 był członkiem rady programowej Biennale Fotografii w Poznaniu.  Współpracował z wieloma instytucjami: Muzeum Narodowym w Warszawie przy organizacji wystawy Jana Bułhaka (2006), National Gallery of Art  w Waszyngtonie przy wystawie: Foto: Modernity in Central Europe, 1918-1945 (2007), The Museum of Modern Art w Nowym Jorku przy projekcie OBJECT: PHOTO. Modern Photographs. The Thomas Walther Collection 1909–1949 (2013-2014), Herder-Institut w Marburgu przy opracowywaniu spuścizny po Ernście Stewnerze (2014). Publikował swoje teksty w licznych książkach i czasopismach m.in.: „Kwartalniku Fotografia”, którego był stałym współpracownikiem. Obecnie koncentruje swoją uwagę na badaniach dotyczących polskiej fotografii reklamowej w XX wieku.

Książki/redakcje

• Kućko, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wlkp. 2008 
• Ireneusz Zjeżdżałka. Fotografie, red. M. Szymanowicz, Wydawnictwo Kropka, Września 2009
• Zaburzona epoka. Polska fotografia artystyczna w latach 1945-1955, Wydawnictwo Naukowe UAM, 2016 
• Edukacyjny potencjał fotografii, red. M. Michałowska, J. Ryczek, M. Szymanowicz, „Zeszyty Artystyczne”, 2017, tom 30
• Procesy, sedymentacje, topografie. O polskim dokumencie fotograficznym, red. M. Michałowska, M. Szymanowicz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2021
• Wdzięk i fantazja”. Moda i reklama w twórczości fotograficznej Zbigniewa K. Wołyńskiego (1921-2008), red. M. Szymanowicz, Wydawnictwo Muzeum Narodowego w Gdańsku, 2022
• Akademickie przestrzenie fotografii, red. J. Klupś, M. Michałowska, M. Szymanowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, 2022

Wybrane artykuły 

• Pomiędzy Wilnem a Czombrowem. Mickiewiczowski ślad w twórczości Jana Bułhaka, w: Punkt widzenia. Fotografia miasta, red. M. Janczyk, I. Święch,  Muzeum Historii Fotografii, Kraków 2004 
• Topografia miasta. O przedwojennych zdjęciach Poznania, „Kwartalnik Fotografia”, 2005, nr 17 
• O sanacyjnej propagandzie i heroizmie sportu, w: Przestrzenie fotografii. Antologia tekstów, red. K. Makowski, T. Ferenc, Galeria f5 & Księgarnia fotograficzna, Łódź 2005 
• Pomiędzy fotografią a malarstwem. O współpracy Jana Bułhaka z Ferdynandem Ruszczycem,  „Rocznik Historii Sztuki”, 2006, tom XXXI 
• Topografia sukcesu,  „Artium Quaestiones”, 2006, tom XVII 
• W kręgu fotografii piktorialnej. O teoretycznym aspekcie twórczości Jana Bułhaka, w: Jan Bułhak. Fotografik, red. M. Plater-Zyberk, Katalog wystawy, Muzeum Narodowe w Warszawie, 2007 
• Antoni Wieczorek – photographer of the turning point. Comments on Polish photography of the 1930s.  w: “History of Photography”, 2008, vol. 32 
• Wokół Léonarda Misonne`a. Uwagi na marginesie wystawy, „Kwartalnik Fotografia”, 2008, nr 26-27 
• Polski piktorializm pomiędzy estetyką Fotoklubu Paryskiego a językiem Nowej Fotografii, w: Fotografia od dagerotypu do galerii Hybrydy, red. D. Jackiewicz, Warszawa 2008 
• Duma i fotografia. O światopoglądowych podstawach polskiej fotografii artystycznej lat 30. XX wieku, w: Zofia Chomętowska. Polska w podróży, red. K. Ziębińska-Lewandowska, K. Puchała-Rojek, Fundacja Archeologia Fotografii, Warszawa 2013 
• In the Private Sphere: The Photographic Work of Stanisław Ignacy Witkiewicz, tekst udostępniony jesienią 2014 roku na stronie The Museum of Modern Art w Nowym Jorku 
• Dialoge eines Fotografen. Die ästhetischen Rahmenbedingungen des Werks Ernst Stewners, w: Ernst Stewner-ein deutsche Fotograf in Polen, red. D. Popp, P. Korduba, Verlag Herder-Institut, Marburg 2014 
• Odkrywanie terytoriów. Fotograficzne objazdy Mieczysława Orłowicza po Ziemiach Odzyskanych, w: Zaraz po wojnie, red. J. Kordjak, A. Szewczyk, Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa 2015 
• W poszukiwaniu „narodowości w fotografice”, „Artium Quaestiones”, 2017, tom XXVIII 
• Oko architekta. O twórczości fotograficznej Ildefonsa Bańkowskiego, w: Czarno-biały świat lat 60. w fotografii Ildefonsa Bańkowskiego, red. A. Gorzaniak, B. Bańkowska, Galeria Miejska BWA w Bydgoszczy, 2017 
• Die Ikonographie der „Wiedergewonnenen Gebiete” im Wochenmagazin Przekrój von 1945-1955, w: Erweiterung des Horizonts. Fotoreportage in Polen im 20. Jahrhundert, red. I. Kurz, R. Makarska, S. Schahadat, M. Wach, Wallstein Verlag, Göttingen 2018
• Wileńskie inspiracje. O jednym z aspektów twórczości Jana Bułhaka, w: Jan Bułhak. Wilno i wileńszczyzna w obrazach fotograficznych Jana Bułhaka, red. M. Taraszkiewicz-Zwolicka, Muzeum Narodowe w Gdańsku, 2018 
• Duogramy w służbie reklamy. O zapomnianym epizodzie w twórczości Stefana Wojneckiego, „Zeszyty Artystyczne”, 2020, nr 2 (38) 
• O kontekstach utrwalania polskich terytoriów, w: Procesy, sedymentacje, topografie. O polskim dokumencie fotograficznym, red. M. Michałowska, M. Szymanowicz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2021
• Dyskusje z krajobrazem w tle. O zmieniającej się wizji pejzażu w polskiej fotografii doby PRL-u, w: Krajobrazy (w) pamięci. Pejzaż w polskiej fotografii, red. M. Piłakowska, Fundacja 9/11 Art Space, Poznań 2021
• Fotografia artystyczna, w: Wydział Sztuk Pięknych na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie (1919–1939/45). Dydaktyka, twórczość i tradycja artystyczna, red. M. Geron, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika, Toruń 2022
Fotografia ojczysta jako czynnik integrujący społeczności Ziem Odzyskanych w pierwszej dekadzie po II wojnie światowej, „Władza Sądzenia”, nr 22/2022
W cieniu żelaznej kurtyny. O twórczości Zbigniewa K. Wołyńskiego, w: „Wdzięk i fantazja”. Moda i reklama w twórczości fotograficznej Zbigniewa K. Wołyńskiego (1921-2008), red. M. Szymanowicz, Wydawnictwo Muzeum Narodowego w Gdańsku, 2022
Psychologiczna teoria prawa jako klucz do rozumienia fotografii. U źródeł myśli Jana Sunderlanda, w: Akademickie przestrzenie fotografii, red. J. Klupś, M. Michałowska, M. Szymanowicz, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, 2022

————————————————————————————————————

WICEPREZES

Prof. UAP dr hab. Jarosław Klupś | urodzony w 1978r. w Lesznie, absolwent fotografii w poznańskiej ASP (2000-2005), profesor na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Autor i uczestnik wystaw m.in. w Bostonie, Sydney, Pittsburghu, Bratysławie i Mińsku. Wśród jego prac, często nawiązujących do historii i tożsamości medium fotografii, znajdują się zdjęcia, instalacje site-specific oraz obiekty. Zafascynowany procesami powstawania i rejestracji obrazu fotograficznego, tworzy prace oparte na naukowo-technicznym potencjale fotografii. Używa historycznych procesów fotograficznych, w tym także najstarszego z nich – dagerotypii, często sięga do zjawisk pokrewnych powstawaniu fotografii, takich jak światłoczułość, camera obscura, projekcje itp.

Prace Jarosława Klupsia znajdują się w zbiorach m.in. Muzeum Louisa Daguerre’a (Musee Adrien Mentienne,) w Bry-Sur-Marne (Francja), Muzeum Narodowego w Poznaniu i New Mexico History Museum w Santa Fe (USA).

Klupś bada pierwotne formy fotograficznego obrazowania. W 2004 roku w celu realizacji pracy pt. „Odbicia” odtworzył proces dagerotypii, a następnie inne procesy historyczne. Jest autorem wystąpień, tekstów i warsztatów z zakresu historycznych procesów fotografii. W swoich działaniach często stosuje samodzielnie budowane kamery, obiektywy i inne akcesoria. W 2009 roku wziął udział w wystawie „Heritages de Daguerre”, zorganizowanej w dawnej rezydencji Louisa Daguerre’a, w Bry-sur-Marne i dedykowanej twórcy dagerotypii. W 2013 razem z Markiem Noniewiczem był kuratorem wystawy “Stan rzeczy”, odbywającej się w programie głównym Biennale Fotografii w Poznaniu, z udziałem m.in. Dana Estabrooka, Marka i France Ostermanów, Jessici Ferguson i Alana Greene’a.

Jego prace i teksty publikowano w książkach „Poetics of Light” Erica Rennera i Nancy Spencer (New Mexico Museum of History 2013), „Pinhole Photography“ Erica Rennera (Focal Press 2009) i w „Odwzajemnionym spojrzeniu” Zbigniewa Tomaszczuka (2004) oraz w wielu katalogach i magazynach. Pierwszą monografię Jarosława Klupsia wydała w 2013 roku Galeria MBWA w Lesznie pt. „Jarosław Klupś, Photography is photography. Między egzekucją a reprezentacją”.

Istotnym obszarem aktywności Klupsia jest działalność dydaktyczna. Jest kierownikiem Katedry Fotografii Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, gdzie prowadzi II Pracownię fotografii. Jest twórcą i redaktorem prowadzącym COMO Magazine, kuratorem wystaw, koordynuje liczne warsztaty, plenery i wyjazdy z udziałem studentów, pedagogów i poznańskiego środowiska fotograficznego. W 2013 roku utworzył w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu autorską pracownię fotografii, popularyzującą historyczne procesy fotograficzne. Od 2017 organizuje coroczne przeglądy książek fotograficznych “Booki. Studying Photobooks”.

jaroslawklups.pl

————————————————————————————————————

SKARBNIK

Mgr Marcin Czerkasow | ur. 1981 w Szczecinie. Pisarz, tłumacz, wydawca, projektant graficzny. Ukończył filozofię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studiował również edytorstwo. Autor arkusza Płonące ciasteczko (Poznań 2006), książek Fałszywe zaproszenia (Poznań 2008), Przede wszystkim zniszczenia (Poznań 2014) oraz Mountain View (Poznań 2022). Pisze, a także przekłada teksty poświęcone współczesnej sztuce wizualnej. Jego teksty krytyczne, szkice i wiersze ukazywały się na łamach takich periodyków, jak: „FA-art”, „Pro Arte”, „Topos”, „Akant”, „Arte-Fakt”, „Nowy Wiek”, „Portret”, „Witryna Czasopism”, „Odra”, „Obieg”, „Magazyn Punkt” (Galeria Miejska Arsenał, Poznań). Założyciel oficyny Disastra Publishing. Na co dzień zatrudniony na Wydziale Fotografii UAP w Poznaniu, gdzie prowadzi bibliotekę oraz archiwum Wydziału Fotografii.

czerkasow.site

————————————————————————————————————

SEKRETARZ

Dr Kamila Kobierzyńska
| Mieszka i pracuje w Poznaniu. Od 2014 roku współtworzy Pracownię Obrazów Utajonych na Wydziale Fotografii Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu oraz prowadzi Pracownię Fotografii w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Studiowała rejestrację filmową i telewizyjną w Instytucie Twórczej Fotografii na Uniwersytecie Śląskim w Opawie oraz fotografię na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Od 2018 roku członkini zarządu Naukowego Towarzystwa Fotografii. W 2021 roku zrealizowała projekt doktorski „Kiedy kwitną wiśnie. Postpamięć i transmisja traumy”. Głównym polem jej zainteresowań jest pojęcie indywidualnej pamięci, postpamięć pokoleń, ich tożsamość. Tworzy używając szeroko pojętej materii fotografii oraz jej kulturowych znaczeń, realizuje obiekty site-specific, sytuacje z udziałem publiczności, a także zjawiska efemeryczne i ledwie zauważalne.

kobierzynska.com

————————————————————————————————————

Mgr Paweł Kula | ur. 1976 w Szczecinie. Artysta wizualny i fotograf. Konstruuje archaiczne zabawki optyczne, pracuje z naturalnymi materiałami światłoczułymi inspirując się korzeniami wynalazku fotografii. Interesują go błędy procesów fotograficznych, obrazy znalezione i nie dające się utrwalić oraz techniki bezkamerowe. Jest współtwórcą techniki solarigrafii (wraz ze Sławomirem Decykiem i Diego Lopez Calvinem).

Projektuje działania edukacyjne dla instytucji kultury, szkół i galerii wykorzystujące język fotografii oraz elementy innych sztuk wizualnych. Należy do zespołu Latających Animatorów Kultury Towarzystwa Inicjatyw Twórczych ę w Warszawie. Współtwórca (wraz z Marią Stafyniak) Stowarzyszenia Oswajanie Sztuki oraz Rezerwatu Idei — inicjatyw edukacyjnych, których celem jest demokratyzacja kreatywności. Pracuje na Wydziale Malarstwa i Nowych Mediów Akademii Sztuki w Szczecinie (obecnie wraz z Igorem Omuleckim prowadzi Pracownię Fotografii Kreacyjnej i Fotomediów). Jego prace znajdują się kolekcji „Zachęty Sztuki Współczesnej” oraz Muzeum Narodowego w Szczecinie, a także w kilku zbiorach prywatnych. Ukończył studia fotograficzne na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Artystyczny) w 2004 roku.

————————————————————————————————————