Seminarium dotyczące twórczości prof. Stefana Wojneckiego: 'Duogramy’ | 09.01.24 | Muzeum Narodowe w Poznaniu